• 比較・国際教育学研究者/植田啓嗣のホームページ

แนะนำของมหาวิทยาลัยนิชิคิวชู

西九州大学および西九州大学短期大学部国際交流センター長・田中豊治先生のメッセージのタイ語訳です。(翻訳:植田)

สาสน์ถึงนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนิชิคิวชูและวิทยาลัยนิชิคิวชู
คณบดีศูนย์นานาชาติ โทโยจิ ทานาคะ

ในปี 2562นี้ญี่ปุ่นเปลี่ยนศักราชใหม่จากยุคเฮเซ (平成) เป็นยุคเรวะ(令和) และจักรพรรดิผู้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศองค์ใหม่ได้เข้ารับตำแหน่งแล้วสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะได้ศึกษาในประเทศอังกฤษเมื่อทรงพระเยาว์และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะมีบทบาทในฐานะนักการทูตในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา ทั้งสองพระองค์ทรงมีประสบการณ์และเรียนรู้ด้านการต่างประเทศมาอย่างมากมายและได้ทรงขึ้นเป็นผู้อยู่บนจุดสูงสุดของประเทศนี้
ด้านสภาพภายในญี่ปุ่น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพุ่งขึ้นเกินกว่า 31.19 ล้านคนจำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มเป็น 3 แสนคน จำนวนนักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิคเพิ่มเป็น 2.3 แสนคนและจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยระยะยาวเพิ่มเป็น 2.56 ล้านคนในขณะเดียวกัน คนญี่ปุ่นจำนวน 18.95 ล้านคนเดินทางไปต่างประเทศและนักเรียนกว่า 1 แสนคนกำลังศึกษาในต่างประเทศ
เราต้องปรับตัวให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลทั้งสภาพภายในและภายนอกดังที่กล่าวมานี้องค์กรกลุ่มและบุคคลที่ไม่เห็นความสำคัญของความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนี้มีแต่จะถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังเท่านั้น

กระแสและพลวัตใหม่ดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนในจังหวัดซากะ อัตราการเพิ่นของประชากรชาวต่างชาติตามรายงานปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นที่ 13.2%
แนวโน้มนี้กำลังเกิดขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัยนิชิคิวชูด้วย สถาบันการศึกษาภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับกลุ่มมหาวิทยาลัยนิชิคิวชูเพิ่มเป็น13 มหาวิทยาลัยกับอีก 7 ภูมิภาค จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท่าในระยะเวลาห้าปี
นักศึกษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยนิชิคิวชูที่ศึกษาในต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันด้วยปัจจุบันนี้ การศึกษา การวิจัย และวิชาการจะไม่มีกำแพงหรือเขตแดนที่เรียกว่าชนชาติ หรือสัญชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์อีกต่อไป”โลกาภิวัตน์ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย” และ “ความหลากหลายของนักศึกษา” กำลังก้าวไปข้างหน้าเป็นอย่างมาก

กลุ่มมหาวิทยาลัยนิชิคิวชูมุ่งหวังจะ”พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชีวิตของผู้คน
ในญี่ปุ่น เอเชียและทั่วโลก ผ่านทางการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและหวังจะเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติซึ่งเป็นทั้งเอกลักษณ์และมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในจังหวัดซากะด้วย”
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2489 ในฐานะสถานศึกษานะกะฮะร มหาวิทยาลัยคิวชูก็มีชื่อเสียงในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน”การจัดการสุขภาพร่างกายและจิตใจ”
มหาวิทยาลัยนิชิคิวชูมีหลักสูตรเฉพาะทางด้านโภชนาการ, สังคมสงเคราะห์, การกีฬา, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการพยาบาล เมื่อเร็วๆนี้ เรายังมุ่งเน้นไปที่การศึกษาระหว่างประเทศที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมที่มีอัตราการเกิดต่ำและการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุและการลดลงของประชากรซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันในสังคมเอเชีย เราต้องการให้ คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในวิสัยทัศน์ยุคใหม่เช่นนี้เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนิชิคิวชูเป็นอย่างยิ่ง
เรายินดีที่จะต้อนรับและสนับสนุนพวกคุณอย่างเต็มที

12 กรกฎาคม 2019